Technický popis zařízení

Kruhový flotátor

 Název zařízení: Flotační zařízení rotační
 Typ zařízení: SUPRAFLOT LC

Oblast použití

Flotační zařízení rotační SUPRAFLOT LC je používáno pro čištění odpadních a technologických vod s vysokým obsahem BSK5, CHSK, tuků a nerozpuštěných látek.

Je vhodné zejména pro odpadní vody z masokombinátů, kafilérií, škrobáren, drůbežáren, konzerváren a technologických vod petrochemického, papírenského a textilního průmyslu.

S výhodou je flotační zařízení využíváno jako první stupeň před pískovou filtrací na úpravnách vod a pro elmi jemnou úpravu technologických vod. Používá se též na zahušťování kalů.

Kruhový flotátor Kruhový flotátor Kruhový flotátor Kruhový flotátor

Technický popis

Flotační zařízení SUPRAFLOT LC pracuje na principu nulové rychlosti. U SUPRAFLOTU LC má surová voda po výstupu zadní plochou integrovaného ramene skutečně nulovou rychlost, rovněž tak vyčištěná voda má těsně před vstupem do integrovaného ramene jeho přední plochou nulovou rychlost.

Tím, že nedochází k proudění vody mezi vstupním a výstupním profilem, jsou vytvořeny ideální podmínky pro výstup bublinek s nečistotami k hladině, tímto řešením bylo možné oproti jiným rotačním flotátorům 2 až 3 x snížit výšku hladiny a tedy i objem vody ve flotátoru.

Sdružené rameno, případně více ramen se otáčí v prostoru mezi dnem a vrstvou nečistot na hladině. Nečistoty shromážděné na hladině jsou odstraňovány a transportovány speciálním sběracím mechanismem.

Flotátor je vybaven komplexním integrovaným řídícím systémem, který umožňuje automatický náběh i odstavení z provozu a automatický bezobslužný provoz. Zařízení je patentově chráněno.

Parametry zařízení

Průměr od 1,2 m do 14 m, pro průtoky od 5 do 1500 m3.hod-1. Zařízení je navrženo zákazníkovi "na klíč".

Materiálové provedení

Nerezová ocel, plasty.

Rozsah dodávky

Supraflot LC, směšovací jednotka s čerpadlem a kompresorem, elektrický rozvaděč, řídící systém, chemické hospodářství s dávkováním chemikálií. Provádíme chemický rozbor a testy flotovatelnosti odpadní vody, případně poloprovozní zkoušky u zákazníka.

Rozměry

Jsou stanoveny výpočtem dle konkrétního požadavku zákazníka. Typové rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Typ Supraflot LC 12 16 18 22 28 32 40 52 55 60 70 80 90 100 120 140
Průměr nádrže ø (m) 1,2 1,6 1,8 2,2 2,8 3,2 4 5,2 5,5 6 7 8 9 10 12 14
Max. průtok (m3/hod) 5 15 25 40 60 90 130 160 200 290 360 510 630 770 1200 1500